26.9.2007

Esitutkinnan aloittamiskynnys - Esitutkintapäätös - Perusteleminen

Kihlakunnansyyttäjän tutkinnanjohtajana tekemien esitutkintapäätösten perustelut

Syyttäjäyksikköön tehdyn tarkastuksen yhteydessä kävi ilmi kihlakunnansyyttäjän viitanneen poliisin tekemäksi epäiltyjen rikosten tutkinnanjohtajana tekemissään esitutkintapäätöksissä todennäköisiin syihin esitutkinnan toimittamisedellytyksiä kuvatessaan.

Selvitys osoitti, että kihlakunnansyyttäjän menettely oli perustunut sinänsä ymmärrettävänä pidettävään väärinkäsitykseen.

Oikeuskansleri totesi päätöksessään, että ilmaisu "todennäköisiä syitä" viittaa huomattavasti korkeampaan näyttövaatimukseen kuin mitä esitutkintalain 2 §:n esitutkinnan aloittamiseen edellytettävää näyttöä kuvaava ilmaisu "on syytä epäillä" tarkoittaa. Viittaaminen todennäköisiin syihin esitutkintapäätösten perusteluissa kuvattaessa esitutkinnan toimittamisedellytyksiä on näin ollen harhaanjohtavaa, eikä sellaisen päätösperustelun käyttäminen ole siten asianmukaista.

Kihlakunnansyyttäjä oli lisäksi perustellut epäiltyä vammantuottamusta ja tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista koskeneessa asiassa tekemissään esitutkintapäätöksissä esitutkinnan lopettamista sillä, ettei syyttäjällä ollut asiassa syyteoikeutta asianomistajan peruutettua rangaistusvaatimuksensa.

Asianomistajan esittämä syyttämispyyntö ei ole edellytyksenä syytteen nostamiseksi tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kihlakunnansyyttäjän esitutkintapäätöksissään esittämästä perustelusta ei siten käynyt ilmi, millä perusteella esitutkinta oli lopetettu tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen osalta.

Oikeus saada asiassaan perusteltu päätös kuuluu perustuslaissa mainittuihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeisiin. Päätöksen perustelut mahdollistavat muun ohella ratkaisujen ulkoisen kontrolloitavuuden. Niillä on merkitystä myös ratkaisijan oman itsekontrollin kannalta, sillä ratkaisija joutuu perusteluja kirjoittaessaan pohtimaan päätöksensä oikeudellista kestävyyttä.

Oikeuskansleri kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota mainittujen esitutkinnan lopettamista koskevien päätösten perustelemisesta päätöksessään esittämiinsä näkemyksiin. Hän saattoi lisäksi kihlakunnansyyttäjän tietoon todennäköisiin syihin viittaamisesta esitutkintakynnyksen ylittymistä esitutkintapäätöksessä arvioitaessa esittämänsä näkemyksen ja lähetti päätöksensä mainitulta osin tiedoksi valtakunnansyyttäjälle ja sisäasiainministeriön poliisiosastolle siltä varalta, että tutkinnanjohtajilla on asiasta yleisemminkin epätietoisuutta.

Perustuslaki 21 § 2 mom
Esitutkintalaki 2 § ja 43 § 2 mom 1 kohta
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 2 §
Rikoslaki 40 luku 10 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.