26.9.2007

Määräaikainen virkasuhde - Kelpoisuuden toteaminen - Yliopisto

Menettelystä määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäessä

Yliopiston kansleri nimitti professorin määräaikaiseen (viisivuotiseen) virkasuhteeseen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti kahdesta hakijasta A:n.

Oikeuskansleri piti yliopiston menettelyä kritiikille alttiina erityisesti sen vuoksi, että yliopistoasetuksen 7 §:n 1 momentissa säädettyä asiantuntijamenettelyä kelpoisuuden toteamisessa ei ollut käytetty: yliopisto ei ollut pyytänyt hakijoiden kelpoisuudesta lausuntoa vähintään kahdelta asiantuntijalta. Oikeuskansleri katsoi, että vaikka sanotun momentin mukaan kelpoisuuden toteamisessa noudatetaan "soveltuvin osin" sitä, mitä professorin viran täyttämisestä annetussa laissa ja asetuksessa asiantuntijoista säädetään, säännös ei vapauta kokonaan luopumaan asiantuntijoiden käyttämisestä. Yliopiston selvityksessään esittämät seikat eivät olleet tämän peruskysymyksen kannalta relevantteja. Oikeuskansleri katsoi, että yliopiston olisi tullut käyttää yliopistoasetuksen 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua asiantuntijamenettelyä.

Oikeuskansleri arvosteli yliopiston menettelyä myös hakijoiden ansiovertailussa ja nimityspäätöksen perustelemisessa: asianmukaisesta ansiovertailusta ei ollut esitetty näyttöä, eikä yliopiston kanslerin nimityspäätöstä ollut lainmukaisesti perusteltu.

Oikeuskansleri kiinnitti yliopiston huomiota hakijoiden kelpoisuuden toteamisesta, hakijoiden ansiovertailusta ja nimityspäätöksen perustelemisesta lausumaansa. Kun asiassa saadusta selvityksestä ilmeni, että yliopistoasetuksen 7 §:n 1 momentin asiantuntijamenettelyn käyttämistä tarkoittava kohta on voinut aiheuttaa epäyhtenäistä käytäntöä, oikeuskansleri lähetti päätöksestään jäljennöksen opetusministeriölle tiedoksi ja harkittavaksi, olisiko säännöstä jossakin suhteessa aihetta tarkistaa.

YliopistoA 7 § 1 mom
Valtion virkamiesL 9 § 1 mom
HallintoL 45 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.