18.9.2007

Posti - Viestintävirasto - Postipalvelulaki

Postin menettely saantitodistusten toimittamisessa

Kantelijan kirjoituksen mukaan hän oli saanut postista saantitodistuskirjeiden lähettäjälle kuuluvia kuittauskappaleita. Niistä kävi ilmi, että saantitodistuskirjeiden lähettäjänä oli kaupungin sosiaalikeskus. Kantelijan mukaan hän oli kuittauskappaleiden perusteella saanut tietää, että henkilöt joille saantitodistuskirjeet oli osoitettu, olivat sosiaalihuollon asiakkaita.

Apulaisoikeuskansleri viittasi päätöksessään postiin kohdistuvan toimivaltansa osalta oikeuskanslerin 22.3.2000 antamaan ratkaisuun Dnro 175/1/00, jossa oikeuskansleri oli todennut, että postitoimintalaissa säädetyn postitoiminnan (peruspalvelun) harjoittamista on pidettävä sellaisena julkisena tehtävänä, jonka valvonta kuuluu oikeuskanslerin toimivaltaan. Kantelukirjoituksessa esitetyn asian osalta apulaisoikeuskansleri totesi, että postin menettely oli paitsi vaarantanut postipalvelulain 15 §:ssä tarkoitetun luottamuksellisen viestin suojan myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ehdottomasti salaiseksi säädetyn tiedon joutumisen ulkopuoliselle. Apulaisoikeuskansleri saattoi postipalvelulain säännösten noudattamista valvovana viranomaisena toimivan Viestintäviraston ja Suomen Posti Oyj:n tietoon päätöksessä esittämänsä seikat ja kiinnitti Suomen Posti Oyj:n huomiota vastaisen varalle postipalvelulain 15 §:n 1 momentin huolelliseen soveltamisen tärkeyteen.

Postipalvelulaki 15 § 1
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom 25 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.