18.9.2007

Käräjätuomarin menettely - Muutoksenhakuohje - Lähestymiskielto

Käräjäoikeuden virheellinen muutoksenhakuohje

Käräjätuomari oli joulukuussa 2002 antanut väliaikaista lähestymiskieltoa koskevan päätöksen. Muutoksenhaun osalta päätöksessä oli todettu, että kyseiseen ratkaisuun sai hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen.

Päätöksen antamisajankohtana muutoksenhaku väliaikaista lähestymiskieltoa koskevaan päätökseen oli kielletty oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 1 §:n 3 momentissa, jonka mukaan käräjäoikeuden oikeudenkäynnin aikana tekemään ratkaisuun sai hakea muutosta valittamalla vain, jos se oli nimenomaisesti sallittu. Lähestymiskieltolakiin on sittemmin sisällytetty nimenomainen kielto hakea muutosta väliaikaista lähestymiskieltoa koskevaan päätökseen.

Käräjätuomari myönsi selvityksessään antaneensa asiassa virheellisen muutoksenhakuohjeen.

Oikeuskansleri totesi päätöksessään, että muutoksenhakuohjeiden oikeansisältöinen antaminen kuuluu tärkeänä osana tuomioistuimen tehtäviin. Asianosaisten on kyettävä luottamaan siihen, että käräjäoikeuden päätökseen merkitty mahdollisuus hakea muutosta on paikkansa pitävä. Tapauksessa käräjätuomari oli antamassaan väliaikaista lähestymiskieltoa koskevassa päätöksessä virheellisesti todennut, että päätökseen oli saanut hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen, vaikka lain mukaan päätökseen ei ollut saanut hakea muutosta. Asiassa ei ilmennyt, että virheellinen muutoksenhakuohje olisi aiheuttanut oikeudenmenetyksiä ja virhe oli kaikesta päätellen tapahtunut epähuomiossa. Oikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota asianmukaisen muutoksenhakuohjeen antamiseen silloin, kun on kyse väliaikaista lähestymiskieltoa koskevasta päätöksestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.