18.9.2007

Hallintosääntö - Lainmukaisuus

Hallintosäännön määräyksen lainmukaisuus

Kantelija oli kirjoituksessaan pyytänyt tutkittavaksi kaupungin hallintosäännössä olevan määräyksen lainmukaisuuden. Hallintosäännön mukaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voitiin ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen tai työsuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän oli hoitanut kaupungissa virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa tai määräaikaisessa virkasuhteessa tai määräaikaisessa työsuhteessa vähintään 6 kuukautta. Kysymys oli siitä, oliko säännös kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukainen. Oikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että julkisen viranhaun tavoitteet ja tarkoitus sekä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin sanamuoto ja sen poikkeussäännön luonne huomioon ottaen kaupungin hallintosäännön määräystä ei virkasuhteeseen ottamisen osalta voitu päätöksessä esitettyjen näkökohtien perusteella pitää edellä mainitun lainkohdan mukaisena.

Kunnallisesta viranhaltijasta annettu laki 4 § 3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.