6.9.2007

Sairaankuljetus - Ensihoito

Sairaankuljetus- ja ensihoitojärjestelmän kehittäminen

Apulaisoikeuskansleri antoi 15.1.2007 päätöksen Dnro 1/50/07, joka koski sairaankuljetuksen ja ensihoitojärjestelmän kehittämistä. Päätöksessä esille tuotujen järjestelmään liittyvien epäkohtien johdosta sosiaali- ja terveysministeriötä pyydettiin ilmoittamaan vuoden 2007 heinäkuun loppuun mennessä toimenpiteistään asiassa. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 6.6.2007 päivätyn lausunnon sairaankuljetuksen ja ensihoitojärjestelmän kehittämisestä. Sen mukaan ministeriö oli muun muassa asettanut 12.2.2007 sairaankuljetuksen kehittämisen ohjausryhmän, jonka toimikausi päättyy 31.12.2008. Ohjausryhmän tehtävänä oli muun ohessa tehdä esitys ensihoidon, sairaankuljetuksen ja ensivastetoiminnan kehittämiseksi ja järjestämiseksi. Oikeuskansleri pyysi päätöksessään asian kehityksen seuraamiseksi, että ministeriö toimittaa oikeuskanslerinvirastoon ohjausryhmän tehtävänä olevan esityksen mahdollisimman pian ohjausryhmän saatua työnsä valmiiksi ja viimeistään ohjausryhmän toimikauden päättymisen jälkeen 31.1.2009 mennessä. Ministeriötä pyydettiin samalla toimittamaan oma lausuntonsa esityksessä esitettävistä toimenpide- tai muista ehdotuksista ja niiden toteuttamisesta sekä antamaan tiedot myös lausunnossa mainittujen lainsäädäntöhankkeiden tilasta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.