4.9.2007

Käräjäoikeuden menettely - Viipyminen - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Riita-asian kohtuuttoman pitkä käsittelyaika

Kantelija arvosteli riita-asian pitkää käsittelyaikaa tuomioistuimessa. Riita-asia oli kantelijan osalta tullut vireille käräjäoikeudessa vuonna 1994 kun hänelle oli vastaajana annettu haaste tiedoksi. Asian käsittely oli keskeytetty seuraavana vuonna erään rikosasian käsittelyn ajaksi. Riita-asian käsittelyä jatkettiin vuonna 2001 ja käräjäoikeus antoi päätöksensä vuonna 2006. Asian käsittely oli edelleen kesken hovioikeudessa.

Käräjäoikeuden selvityksen mukaan kyseisen riita-asian pitkä kesto johtui pääosin siitä, että asian käsittely oli jätetty lepäämään odottamaan rikosasian ratkaisua ja tuomarien vaihdokset osaltaan viivästyttivät merkittävästi käsittelyä. Selvityksen mukaan kyse oli ollut erittäin monimutkaisesta ja laajasta riita-asiakokonaisuudesta.

Oikeuskansleri totesi päätöksessään, että asian käsittely oli kestänyt hyvin pitkään, kantelijan osalta kantelun tekohetkellä jo yli 12 vuotta. Asiassa ei tullut ilmi sellaisia esimerkiksi kantelijan omasta toiminnasta johtuvia syitä, jotka olisivat tehneet näin pitkän käsittelyajan oikeudellisesti hyväksyttäväksi. Se, että kyse oli ollut erittäin laajasta riita-asiasta, teki jossain määrin ymmärrettäväksi asian käsittelyajan erityisesti sen ajanjakson osalta kun asiaa oli aktiivisesti käsitelty tuomioistuimessa, mutta tämä ei oikeuskanslerin mukaan ollut oikeudellisesti kestävä peruste käsittelyn pitkälle kokonaiskestolle. Juttukokonaisuuden laajuus ja muut käräjäoikeuden selvityksessä mainitut jutun käsittelyyn vaikuttaneet seikat huomioon ottaen hän kuitenkin katsoi, ettei käsittelyn viipyminen ollut aiheutunut kenenkään asiaa käsitelleen yksittäisen tuomarin menettelystä tai velvollisuuden laiminlyönnistä. Hänellä ei tämän vuoksi ollut oikeudellisia perusteita kohdistaa arvostelua kehenkään asiaa käsitelleeseen tuomariin.

Oikeuskansleri katsoi asiassa olleen ilmeistä, että kantelussa tarkoitetun riita-asian käsittely oli kestänyt niin pitkään, että käsittelyaikaa oli pidettävä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaisen kohtuullisen ajan ylittävänä. Hän saattoi esittämänsä näkökohdat käräjäoikeuden ja oikeusministeriön tietoon.

Suomen perustuslain 21 §
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.