3.9.2007

Jätemaksu - Jätehuolto

Jätemaksuasia

Kantelija arvosteli kirjoituksessaan sitä, että häntä laskutettiin tyhjien jäteastioiden tyhjentämisestä. Kantelija katsoi, että jätemaksun laskutusperuste oli epäoikeudenmukainen. Kantelijan kirjoituksen liitteenä oli hänelle osoitettu jätemaksulasku, jolla häneltä perittiin sekä yksityis- että julkisoikeudellisia jätemaksuja.

Oikeuskansleri totesi kirjoituksen johdosta, että kantelijalle osoitettu jätemaksulasku ei täyttänyt hallintomenettelylain 24a §:ssä (nykyisin hallintolaki 46 §)asetettuja vaatimuksia, koska laskussa ei ollut julkisoikeudellisen jätemaksun osalta ohjausta muistutuksen tekemistä varten. Koska saadun selvityksen mukaan ohjausta koskeva puute oli sittemmin korjattu ja koska jätelautakunta oli puutteellisesta ohjauksesta huolimatta käsitellyt jätemaksuista tehdyt muistutukset perustevalituksina, ei asia antanut tältä osin aihetta muuhun kuin, että oikeuskansleri saattoi päätöksensä jätelautakunnalle tiedoksi.

Edellä mainitun lisäksi oikeuskansleri saattoi jätelautakunnan tietoon näkemyksensä, jonka mukaan jätemaksulaskun sisältäessä sekä yksityis- että julkisoikeudellisia maksuja, on siitä käytävä selkeästi ilmi, minkälaisesta maksuista on kysymys, jotta maksuvelvollinen voi tarvittaessa reagoida niihin oikealla tavalla.

Hallintomenettelylaki 24a §
(Hallintolaki 46 §)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.