29.8.2007

Toimeentulotuki - Käsittelyaika - Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen käsittelyaika

Kantelija oli tehnyt toimeentulotukea koskevasta viranhaltijan päätöksestä oikaisuvaatimuksen sosiaalilautakunnalle kesäkuussa. Koska sosiaalilautakunta ei kokoontunut lainkaan heinäkuussa käsiteltiin oikaisuvaatimus lautakunnassa vasta elokuussa. Kantelija pyysi tutkittavaksi, oliko oikaisuvaatimus käsitelty riittävän joutuisasti.

Saadun selvityksen mukaan sosiaalilautakunnan säännönmukaiset kokousajat oli päätetty edellisen vuoden lopussa eikä tuon päätöksen mukaisesti kokousta ollut tarkoitus pitää heinäkuussa. Selvityksestä kävi kuitenkin ilmi, että sosiaalilautakunta piti tarvittaessa myös ylimääräisiä kokouksia. Selvityksen mukaan sosiaalitoimessa oli keskusteltu kantelijan oikeusvaatimuksen johdosta ylimääräisen kokouksen kutsumisesta heinäkuussa, mutta asiaan liittyvien seikkojen perusteella kokoonkutsumisesta oli luovuttu.

Oikeuskansleri totesi, että sosiaalitoimen päätös olla kutsumatta ylimääräistä kokousta käsittelemään oikaisuvaatimusta oli sinänsä ymmärrettävissä eikä oikeuskanslerilla ollut perusteita katsoa, että kokoustarvetta arvioidessa olisi tässä yksittäisessä tapauksessa menetelty sillä tavoin virheellisesti, että sen vuoksi olisi syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Oikeuskansleri saattoi kuitenkin sosiaalilautakunnan tietoon päätöksessä esitetyt näkökohdat, jotka koskivat oikaisuvaatimuksen käsittelylle säädettyä kiireellisyysvaatimusta ja tuen hakijan oikeutta saada päätös sen sisällöstä riippumatta. Lisäksi oikeuskansleri viittasi päätöksestä ja aikaisemmin samasta asiasta antamastaan päätöksestä ilmenevään, että viivytyksetöntä käsittelyä edellyttävien toimeentulotukiasioiden vaatiessa lautakunnan kokous on järjestettävä myös välikuukausina.

Toimeentulotuesta annettu laki 14 § 4
Sosiaalihuoltoasetus 16 § 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.