17.8.2007

Avustaminen - Hakemus

Avustaminen rahoitusta haettaessa

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain 5 §:n 3 momentin mukaan kyseisen lain mukaista tukea ei myönnetä alle 18-vuotiaalle eikä 65 vuotta täyttäneelle henkilölle. Mainitun lain ja LEADER+ -yhteisöaloiteohjelman toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen mukainen paikallinen toimintaryhmä ei ollut huomannut avustaessaan avustusta hakenutta kantelijaa, että kantelija oli ennen hakemuksen vireille tuloa täyttänyt 65 vuotta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi toimintaryhmän menetelleen virheellisesti, ja kiinnitti vastaisuuden varalle toimintaryhmän huomiota avustusta hakevien riittävään ohjeistukseen ja neuvontaan tältä osin.

Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki 5 § 3 mom. sekä 14 § 1 ja 3 mom.
LEADER+ -yhteisöaloiteohjelman toimeenpanosta annettu valtioneuvoston asetus 9 § 1 mom sekä 22 § 1 ja 2 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.