14.8.2007

Lähestymiskielto - Asian siirtäminen - Kirjallinen päätös

Lähestymiskiellon kumoamista koskeneen vaatimuksen käsittely

Käräjäoikeus oli lähettänyt lähestymiskieltoon määräämänsä henkilön sille osoittaman lähestymiskiellon kumoamisvaatimuksen hovioikeuteen, jossa se oli olettanut lähestymiskiellon määräämistä koskeneen muutoksenhaun olleen käsiteltävänä. Käräjäoikeus ei ollut kirjannut asiaa diaariinsa eikä tehnyt kirjallista päätöstä asian siirtämisestä.

Hovioikeuden kirjaamossa vaatimuksen oli tulkittu kuuluneen hovioikeudessa jo ratkaistua lähestymiskieltoasiaa koskeneeseen valituslupahakemukseen liittyneisiin asiakirjoihin, minkä vuoksi se oli lähetetty korkeimpaan oikeuteen. Sieltä vaatimus oli palautettu käräjäoikeudelle, jossa asia oli tullut vireille puolitoista viikkoa vaatimuksen palaamisen ja vaatimuksen esittäjän asian ratkaisemista koskeneen pyynnön saapumisen jälkeen.

Kerrotusta oli seurauksena, ettei kumoamisvaatimuksen esittäjä saanut asiaansa käsitellyksi tuomioistuimessa lain lähestymiskieltoasian käsittelyltä edellyttämällä joutuisuudella.

Oikeuskansleri kiinnitti päätöksessään käräjäoikeuden huomiota siihen, että käräjäoikeuden ratkaistavaksi saatettu lainkäyttöasia tulisi viipymättä kirjata diaariin, että asian siirtämisestä toisen tuomioistuimen ratkaistavaksi tulisi tehdä kirjallinen päätös ja että siirtäminen on mahdollista vain laissa säädetyillä edellytyksillä. Hän saattoi lisäksi käräjäoikeuden tietoon näkemyksensä, että arvioidessaan lähestymiskieltoasian muutoksenhaulla olleen oikeudellista merkitystä kumoamisvaatimuksen käsittelyssä olisi käräjäoikeuden tullut varmistua asian vireilläolosta, ja hovioikeuden tietoon näkemyksensä, jonka mukaan hovioikeuden kirjaamon olisi ollut perusteltua saattaa käräjäoikeuden hovioikeudelle toimittama vaatimus käsiteltäväksi hovioikeudessa lainkäyttöasiana.

Laki lähestymiskiellosta 6 § ja 16 §
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 11 luku 13 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.