26.7.2007

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta - Hallintokantelu

Hallintokantelun käsittelystä Keskuskauppakamarissa

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan sihteeri oli vastannut tilintarkastusyhteisön toimintaa arvostelleeseen kirjeeseen, että 1) kirjeen tietyt väitteet oli tutkittu eikä asiassa ollut todettu aihetta jatkotoimiin, ja 2) kirjeen muihin asioihin lautakunta ei ollut toimivaltainen ottamaan kantaa. Näistä kannanotoista oli päättänyt sihteeri yhdessä lautakunnan puheenjohtajan kanssa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että sanottu kirje, siltä osin kuin siinä väitettiin tilintarkastuslain riippumattomuusvaatimusten vaarantuneen tai tulleen rikotuksi, oli hallintolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu hallintokantelu. Tilintarkastuslautakunnan olisi tullut antaa sen johdosta päätös.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi vastaisen varalle Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan tietoon ratkaisussaan esittämänsä käsitykset hallintokantelun käsittelyjärjestyksestä ja tilintarkastuslautakunnan sihteerin lautakunnan ohjeisiin perustuvasta virheellisestä menettelystä.

HallintoL 4 § 3 mom
TilintarkastusL (936/1994) 32 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.