25.7.2007

Valitusosoitus - Julkisuuslain mukainen valitusoikeus

Julkisuuslain mukaisen valitusosoituksen antamisen laiminlyönti

Kunnallinen viranomainen oli laiminlyönyt valitusosoituksen antamisen sen kieltäytyessä luovuttamasta asiakirjoja nähtäväksi kantelijalle. Julkisuuslain mukaan tietojen pyytäjällä on oikeus saada asiassa viranomaisen päätös muutoksenhakuosoituksineen, jos viranomainen kieltäytyy luovuttamasta pyydettyjä asiakirjoja nähtäväksi. Päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallintolainkäyttölain mukaisesti. Kunnallisvalitusta koskevat kuntalain säännökset eivät tule sovellettaviksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että asiassa ei ollut menetelty julkisuuslain mukaisesti ja kiinnitti vastaisen varalle kaupunginsihteerin ja valtuuston asettaman valiokunnan huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tarkoittaman muutoksenhakuosoituksen antamiseen kielteisen päätöksen yhteydessä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.