9.7.2007

Viivytyksettömyysvaatimus - Autoverotus - Tulli

Tulliviranomaisten menettelystä autoveroasioiden käsittelyssä

Kantelussa oli moitittu autoveroilmoituksen käsittelyn viipymistä tullipiirissä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että kantelussa tarkoitetun autoveroilmoituksen käsittelyaika oli huomattavasti kysymyksessä olevan ajankohdan keskimääräistä käsittelyaikaa pitempi. Pitkän käsittelyajan keskeinen syy Tullihallituksen selvityksen mukaan ei ollut menettely tullipiirissä vaan tarve saada asiassa Tullihallituksen markkina-arvoryhmän lausunto. Selvityksestä ei kuitenkaan löytynyt varsinaisia perusteita siitä, miksi keskimääräisen käsittelyajan ylitys oli venynyt huomattavan pitkäksi. Tämän vuoksi ja kun asian käsittelyaikaa oli autoveroilmoituksen tekijän kannalta näin ollen pidettävä kohtuuttoman pitkänä, apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Tullihallituksen huomiota siihen, että säädösten edellyttämä käsittely ilman aiheetonta viivytystä ei ollut asianmukaisesti toteutunut.

Suomen perustusL 21 § 1 mom
HallintoL 23 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.