27.6.2007

Vakuustakavarikko - Turvaamistoimi - Täytäntöönpano

Kiinteistön asettaminen vakuustakavarikkoon

Käräjäoikeus oli turvaamistoimipäätöksessään määrännyt kantelijan omaisuutta pakkokeinolain 3 luvun 1 §:n nojalla vakuustakavarikkoon päätöksessä mainittua rahamäärää vastaavan määrän. Avustava ulosottomies oli päätöksen perusteella asettanut takavarikkoon muun ohella kantelijan omistaman kiinteistön.

Kantelija valitti avustavan ulosottomiehen täytäntöönpanopäätöksestä käräjäoikeudelle ja pyysi kumoamaan kiinteistöön kohdistetun takavarikon. Käräjäoikeus hylkäsi vaatimuksen. Sen mukaan takavarikko oli toimitettu laillisesti eikä sen kumoamiselle kiinteistön osalta ollut perusteita.

Pakkokeinolain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan vakuustakavarikkoon voidaan määrätä vain irtainta omaisuutta. Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että kerrottu täytäntöönpanopäätös ja käräjäoikeuden sitä koskeneen ulosottovalituksen johdosta antama päätös olivat lakiin perustumattomia. Hän kiinnitti avustavan ulosottomiehen ja ulosottovalituksen ratkaisseen käräjätuomarin huomiota siihen, ettei pakkokeinolain 3 luvussa tarkoitettu vakuustakavarikko voi kohdistua kiinteään omaisuuteen.

Ulosottovalituksen ratkaissut käräjätuomari arvosteli selvityksessään täytäntöönpantua turvaamistoimipäätöstä siitä, ettei siinä ollut ilmoitettu vakuustakavarikon kohdistuvan ainoastaan irtaimeen omaisuuteen. Kun lain mukaan on itsestään selvää, ettei vakuustakavarikko voi kohdistua kiinteään omaisuuteen, ei turvaamistoimipäätöksen tehnyt käräjätuomari ollut menetellyt lainvastaisesti.

Virheellistä täytäntöönpanoa ei todennäköisesti olisi aiheutunut, jos käräjäoikeuden turvaamistoimipäätöksen päätöslauselma olisi ollut mainitulta osin yksilöidympi. Päätöksen tehneen käräjätuomarin ilmoittaman mukaan käräjäoikeuksissa käytettävän asiainkäsittelyjärjestelmän vakuustakavarikkopäätöstä koskevasta tekstipohjasta puuttuu maininta turvaamistoimen kohdistumisesta vain irtaimeen. Apulaisoikeuskansleri lähetti jäljennöksen päätöksestään tiedoksi oikeusministeriölle siinä tarkoituksessa, että ministeriö kysymyksessä olevan kaltaisten turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanovirheiden välttämiseksi harkitsisi tarvetta muuttaa kyseistä asiainkäsittelyjärjestelmän tekstipohjaa siten, että siinä nimenomaisesti mainittaisiin käräjäoikeuden määräämän vakuustakavarikon kohdistuvan irtaimeen omaisuuteen.

Pakkokeinolaki 3 luku 1 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.