26.6.2007

Käräjäoikeuden menettely - Takavarikko

Käräjäoikeuden menettely takavarikkoasiassa

Poliisi oli takavarikoinut kantelijan omaisuutta. Runsaan viikon kuluttua takavarikkopäätöksestä kantelija vaati pakkokeinolain 4 luvun 13 §:n mukaisella hakemuksellaan käräjäoikeudelle, että takavarikko kumottaisiin. Käräjäoikeus hylkäsi hakemuksen ja määräsi takavarikon pidettäväksi voimassa. Kantelija vaati sittemmin hakemuksellaan käräjäoikeudelle, että takavarikko kumottaisiin pakkokeinolain 4 luvun 11 §:n 2 momentin perusteella, koska takavarikko oli kestänyt yli neljä kuukautta, eikä syytteen nostamiselle varattua määräaikaa ollut pyydetty pidennettäväksi. Käräjäoikeus hyväksyi kantelijan hakemuksen ja määräsi takavarikon kumottavaksi.

Apulaisoikeuskansleri totesi tapauksessa olleen selvää, että koska pakkokeinolain 4 luvun 11 §:n 2 momentin mukaista syytteen nostamisen määräaikaa ei ollut pidennetty, oli mainittu määräaika kulunut umpeen noin kolme viikkoa ennen kuin kantelija hakemuksellaan vaati takavarikkoa kumottavaksi mainitun säännöksen perusteella. Apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että takavarikko on pakkokeinolain 4 luvun 11 §:ssä mainittujen edellytysten täyttyessä kumottava. Mainitusta pykälästä seuraa nimenomainen velvollisuus kumota takavarikko, sillä takavarikko ei raukea itsestään, vaan kumoaminen vaatii erillisen päätöksen. Kumoamista ei myöskään tehdä vain sen vaatimuksesta, jota asia koskee, vaan kumoaminen on edellytysten täyttyessä tehtävä viran puolesta.

Asian käsitellyt käräjätuomari myönsi antamassaan selvityksessä, että takavarikon kesto oli tapauksessa ylittänyt lain salliman ajan. Häneen mukaansa kysymys oli lopulta ollut määräajan valvonnan pettämisestä.

Toimivaltaisella viranomaisella on velvollisuus kumota takavarikko, jollei syytettä sen aiheuttaneesta rikoksesta ole nostettu neljässä kuukaudessa esineen takavarikoimisesta, eikä tuomioistuin ole mainittua määräaikaa pidentänyt. Apulaisoikeuskanslerin mukaan asiassa ei siten käräjäoikeuden menettelyn kannalta ollut asianmukaista se, että toimenpiteisiin takavarikon kumoamiseksi ryhdyttiin vasta kantelijan tekemän hakemuksen johdosta ottaen lisäksi huomioon, että hakemus tehtiin noin kolme viikkoa sen jälkeen kun neljän kuukauden määräaika oli kulunut umpeen. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota pakkokeinolain 4 luvun 11 §:n 2 momentin noudattamiseen.

Pakkokeinolaki 4 luku 11 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.