25.6.2007

Jätemaksu - Valitusosoitus - Muutoksenhakuohjaus

Ohjaus oikaisukeinon käyttämisessä

Kantelijan kirjoitus koski asuntokohtaisen jätteen tuottamisesta riippumattoman ekomaksun määräämistä ja perimistä. Tapauksessa oli kysymys jätelain 5 luvussa tarkoitetusta julkisoikeudellisesta kunnan määräämästä jätemaksusta, josta oli mahdollista tehdä muistutus ja muistutukseen annettuun päätökseen oli mahdollista hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että kantelijalle toimitetussa ekomaksulaskussa ei ollut tarkasti mainittu viranomaista, jolle muistutus tehtiin eikä siitä käynyt ilmi hallintolain 46 §:n mukaisia ohjeita muistutuksen tekemiselle. Sen vuoksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti asiassa selvityksen antaneen ympäristökeskuksen ja sen kautta niiden kuntien, joiden määräämän jätemaksun perimisestä oli kysymys, huomiota hallintolain 46 §:n vaatimuksiin oikaisuohjeiden antamisesta.

Jätelaki 32 ja 66 §
Hallintolaki 46 ja 47 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.