20.6.2007

Esitutkintapäätös - Perusteleminen

Esitutkintapäätöksen sisältämän ratkaisun ja sen oikeudellisen perusteen ilmoittaminen

Tutkinnanjohtaja oli esitutkintapäätöksensä perusteluissa viitannut esitutkinnan toimittamisedellytyksiin toteamalla, että poliisin on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty, mainitsematta kyseisen sääntelyn sisältävää esitutkintalain 2 §:ää. Päätöksen asianimikkeenä oli "muu tutkinta", asiasta oli kirjattu sekalaisilmoitus eikä asiassa ollut suoritettu kuulusteluja. Selvityksessään tutkinnanjohtaja kertoi, ettei asiassa ollut ilmennyt seikkoja, joiden perusteella olisi voitu epäillä rikoksen tapahtuneen.

Kerrotun kanssa ristiriitaisesti tutkinnanjohtaja oli päätöksessään ilmoittanut asian ratkaisuna, että esitutkinta lopetetaan, ikään kuin asiassa olisi esitutkintalain 43 §:n 2 momentissa säädetyin tavoin päätetty lopettaa jo aloitettu esitutkinta saattamatta asiaa syyttäjän harkittavaksi. Aloitetun esitutkinnan lopettamista ei kuitenkaan voi perustaa esitutkintalain 2 §:ään.

Apulaisoikeuskansleri saattoi tutkinnanjohtajana toimineen komisarion tietoon käsityksensä, että tutkinnanjohtajan esitutkintapäätöksestä tulee käydä yksiselitteisesti ilmi, onko kysymyksessä päätös esitutkinnan aloittamatta jättämisestä vai aloitetun esitutkinnan lopettamisesta, ja että päätöksessä tulee mainita sen oikeudellisena perusteena oleva säännös.

Perustuslaki 21 § 2 mom
Esitutkintalaki 2 § ja 43 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.