18.6.2007

Jätemaksu - Oikaisumenettely - Muutoksenhakuohjaus

Muutoksenhakuohjaus jätemaksulaskussa

Kuntayhtymän kantelijalle toimittamissa jätemaksulaskuissa oli kysymys jätelaissa tarkoitetuista julkisoikeudellisista jätemaksuista. Jätelain 32 §:n mukaan maksuvelvollisella on oikeus tehdä muistutus jätemaksun määräämisestä ja maksuunpanosta päättävälle kunnan viranomaiselle. Muistutukseen annettuun päätökseen voi jätelain 66 §:n perusteella hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Hallintolain 46 §:n 1 momentin mukaan, jos päätökseen on ennen valituksen tekemistä vaadittava oikaisua erikseen säädetyssä oikaisumenettelyssä, ohjeet tällaisen oikaisukeinon käyttämisestä on annettava samanaikaisesti päätöksen kanssa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että vaikka jätemaksua koskeva maksulippu tai lasku ei varsinaisesti ole jätemaksua tai sen maksuunpanoa koskeva päätös, se on kuitenkin se asiakirja, jolla maksuvelvollinen saa tiedon hänelle määrätystä ja maksuunpannusta jätemaksusta. Sen vuoksi laskussa tulee olla hallintolain 46 §:ssä tarkoitettu ohjaus. Kantelijalle toimitetuissa laskuissa ei ollut ohjausta muistutuksen tekemistä varten eivätkä ne siten täyttäneet hallintolain 46 §:ssä asetettuja määräyksiä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti jätehuollon kuntayhtymän huomiota asiaan.

Jätelaki 32 ja 66 §
Hallintolaki 46 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.