13.6.2007

Esitutkinnan toimittamisvelvollisuus - Esitutkinnan toimittamatta jättäminen - Legaliteettiperiaate

Tutkinnanjohtajan päätös esitutkinnan aloittamatta jättämisestä

Tutkinnanjohtaja oli päättänyt olla aloittamatta poliisille tehdyn muun ohella epäiltyä väärää ilmiantoa koskeneen tutkintapyynnön johdosta esitutkintaa. Tutkintapyyntö koski erään rikosasian vastaajan esitutkintakuulustelussa antamaa lausumaa.

Tutkinnanjohtaja oli perustellut päätöstään sillä, että esitutkinnan toimittaminen asiassa olisi ennenaikaista ja päällekkäistä kerrotun käräjäoikeudessa vireillä olleen rikosasian tutkinnan kanssa ja että esitutkinta saattaisi sotkea kyseisen jutun oikeuskäsittelyä.

Esitutkintalain 2 §:n mukaan poliisin on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty. Poliisilla on säännöksen mukaan velvollisuus esitutkinnan toimittamiseen, kun siinä mainitut esitutkinnan toimittamisen edellytykset ovat olemassa.

Selvityksessään tutkinnanjohtaja ilmoitti käyttäneensä hänelle esitutkintalain 14 §:n mukaan kuuluvaa harkintavaltaa jättää esitutkinta toimittamatta päätöksessä mainitsemillaan perusteilla. Apulaisoikeuskansleri totesi, että tutkinnanjohtajan mainitsemassa pykälässä säädetään ainoastaan siitä, kuka toimii esitutkinnan johtajana. Se ei sisällä poikkeuksia esitutkinnan toimittamisvelvollisuuteen eikä anna tutkinnanjohtajalle harkintavaltaa päättää esitutkinnan aloittamatta jättämisestä lain 2 §:ssä säädettyjen edellytysten olemassa ollessa.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajana toimineen poliisipäällikön huomiota poliisille esitutkintalain 2 §:ssä säädettyyn esitutkinnan toimittamisvelvollisuuteen ja siihen, että mainitusta esitutkintapakosta on mahdollista poiketa vain laissa säädetyillä edellytyksillä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.