5.6.2007

Tuomio - Määräaika - Viivästys

Tuomioasiakirjan laatimisen viivästyminen

Käräjäoikeuden rikosasiassa julistama tuomio oli toimitettu siihen tyytymättömyytensä ilmoittaneiden asianosaisten oikeudenkäyntiavustajalle vasta seitsemän viikkoa tuomion julistamisen jälkeen. Syynä viivytykseen oli se, ettei asian puheenjohtajana toiminut käräjätuomari ollut saanut valmiiksi asian tuomioasiakirjaa. Oikeudenkäyntiavustaja oli kerrotun vuoksi joutunut kahdesti hakemaan pidennystä valituksen toimittamiselle asetettuun määräaikaan.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain mukaan käräjäoikeuden rikosasiassa antaman tuomion jäljennöksen tulisi olla asianosaisen saatavana kahden viikon kuluessa tuomion julistamispäivästä, jos asiassa on ilmoitettu tyytymättömyyttä. Mainittu määräaika on säädetty siksi, että valittaja usein tarvitsee tuomiota valitusta laatiessaan.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota velvollisuuteen laatia tuomioasiakirja laissa säädetyssä määräajassa.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 11 luku 12 § 3 mom 1 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.