30.5.2007

Tiedon antaminen päätöksestä - Päätöksen tuleminen julkiseksi - Asianosainen

Hallinto-oikeuden menettely tiedon antamisessa

Kantelija oli pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan hallinto-oikeuden menettelyn, kun se oli antanut hallinto-oikeuden 18.2.2005 antaman rakennuslupaa koskeviin valituksiin liittyvän täytäntöönpanon kieltämistä koskevan päätöksen tiedoksi toimittajalle jo 17.2.2005 ja tieto päätöksestä oli julkaistu lehdessä 18.2.2007. Asianosaisena ollut kantelija ei ollut saanut tietoa päätöksestä ennen sen julkaisemista lehdessä.

Hallinto-oikeuden esittelijän antaman selvityksen mukaan hän oli 17.2.2005 toimittajan soittaessa hänelle ja tiedustellessa asian ratkaisua antanut ymmärtää että hallinto-oikeus on kieltänyt päätöksen täytäntöönpanon. Taltiokappale oli tuolloin allekirjoitettu.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että kysymyksessä oli ollut lupa-asiaa koskeva täytäntöönpanokieltoa koskeva päätös, johon oli sovellettava maankäyttö-ja rakennuslain 198 §:n 2 momentin säännöstä, jonka mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Maankäyttö- ja rakennuslain 198 §:n 3 momentin mukaan päätöksen on katsottava tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu eli tässä tapauksessa 18.2.2005. Päätös ei siten vielä ollut tullut julkiseksi taltiokappaleen allekirjoituksella 17.2.2005. Apualisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että hallinto-oikeuden esittelijä ei ollut asiassa menetellyt viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 7 kohdan eikä hallinto-oikeuden työjärjestyksen 31 §:n mukaisesti. Tämän vuoksi apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti esittelijän huomiota siihen, että päätös tulee julkiseksi, kun se on annettu ja siihen, että päätös tulisi ensin saattaa asianosaisen tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.