29.5.2007

Virheellinen tieto - Poliisin menettely

Virheellinen merkintä poliisin laatimassa asiakirjassa

Oleskelulupahakemusta koskevassa kanteluasiassa kävi ilmi, että poliisi oli laatimaansa valvotun maasta poistumisen asiakirjaan erheellisesti rastittanut "oleskelulupaa ei ole myönnetty" -kohdan. Päätöstä kantelijan oleskelulupahakemusta koskevassa asiassa ei vielä mainitun asiakirjan laatimishetkellä ollut tehty, joten oikea menettely olisi ollut rastittaa "muu valvottu maasta poistuminen" -kohta. Virheellisellä rastituksella ei ollut vaikutuksia kantelijan oikeudelliseen asemaan, mutta mainittu virheellinen merkintä oli ollut omiaan antamaan kantelijalle virheellistä informaatiota hänen oleskelulupahakemuksensa ratkaisusta siinä vaiheessa kun asiakirja oli laadittu.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että viranomaisten antamien tietojen oikeellisuus ja luotettavuus ovat julkisen vallankäytön ja viranomaistoiminnan yleisen uskottavuuden kannalta keskeisiä vaatimuksia. Asianmukainen tehtävien hoitaminen sisältää myös sen, että virkamies ei viran puolesta laatimissaan asiakirjoissa anna virheellisiä tietoja ja riittävästi varmistaa, että hänen merkitsemänsä tiedot ovat oikeita. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti asiakirjan laatineen poliisimiehen huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen asiakirjan laatimisessa.

Valtion virkamieslaki 14 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.