11.5.2007

Työttömyysturva - Työttömyyskassa - Valitus - Viivästyminen

Työttömyysturvavalituksen käsittelyn viivästyminen

Kantelukirjoituksessa arvosteltiin ammattialan työttömyyskassan menettelyä työttömyysturva-asian käsittelyssä, koska työttömyysturvaa koskevan valituksen käsittely oli kestänyt liian kauan.

Työttömyyskassa oli 25.4.2006 antamallaan päätöksellä hylännyt kantelijan päivärahahakemuksen 1.3.2006 lukien. Päätös oli postitettu kantelijalle 26.4.2006. Valittamisen määräaika oli päättynyt 2.6.2007. Kantelija oli jättänyt työttömyyskassan päätöstä koskevan valituksensa työttömyyskassalle 11.5.2006. Työttömyyskassasta asiakirjat postitettiin 13.9.2006 työttömyysturvalautakuntaan. Työttömyyskassan antamasta selvityksestä ei ilmennyt, että asiassa olisi ollut tarpeen hankkia lisäselvitystä ja siten poiketa valituskirjelmän muutoksenhakulautakunnalle toimittamisesta säädetystä 30 päivän määräajasta valitusajan päättymisestä lukien. Työttömyyskassa lähetti kantelijan valituksen työttömyysturvalautakuntaan selvästi säädetyn määräajan jälkeen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että asian käsittelyn viivästymiselle ei ole esitetty hyväksyttäviä perusteita. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti työttömyyskassan huomiota säädettyjen määräaikojen noudattamisen tärkeyteen.

Suomen perustuslaki 19 §:n 1 momentti ja 2 momentti ja 21 §
Työttömyysturvalaki (1290/2002) 12 luku 1 §:n 1 momentti ja 2 momentti, 4 §:n 2 momentti ja 3 momentti ja 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.