15.5.2007

Esitutkinta - Asianomistaja - Ilmoitusvelvollisuus

Esitutkintapäätöksestä ilmoittaminen

Kantelija arvosteli poliisilaitosta siitä, ettei hänen tekemänsä lukuisat ilmoitukset rikoksiksi katsomistaan tapahtumista, joissa hän katsoi olevansa asianomistaja, olleet hänen tietämänsä mukaan johtaneet mihinkään.

Hankitusta selvityksestä kävi ilmi, että tutkinnanjohtajana toiminut komisario oli useimmissa asioissa päättänyt joko keskeyttää tai lopettaa tutkinnan. Esitutkintapäätöksistä ei ollut kuitenkaan ilmoitettu asianomistajalle. Poliisilaitoksen antaman selvityksen mukaan laiminlyönti johtui "sisäisestä informaatiokatkosta".

Apulaisoikeuskanslerin sijainen muistutti tutkinnanjohtajaa esitutkintalain 47 §:n säännöksestä, jonka mukaan ilmoitus esitutkinnan keskeyttämisestä on tehtävä asianomistajalle, jollei sitä ole pidettävä tarpeettomana. Tarpeettomuutta ei ole laissa määritelty, joten se on harkittava tapauskohtaisesti. Apulaisoikeuskanslerin sijainen viittasi kirjallisuudessa ja aiemmassa apulaisoikeuskanslerin päätöksessä esitettyyn kantaan, jonka mukaan päätöksen lähettämistä on pidettävä tarpeettomana lähinnä tilanteessa, jossa asianomistaja on kuulustelun yhteydessä nimenomaan lausunut, ettei hänelle tarvitse antaa kyseistä ilmoitusta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen lähetti päätöksensä tiedoksi tutkinnanjohtajalle, poliisilaitoksen päällikölle ja selvityksen hankkimisessa avustaneelle lääninhallituksen poliisiosastolle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.