3.5.2007

Hyvä hallintotapa - Kirjeisiin vastaaminen - Virkakielen asiallisuus

TE-keskuksen menettely tiedusteluihin vastaamisessa

Kantelukirjoituksen mukaan viranomainen ja virkamiehet eivät olleet noudattaneet kantelijoiden asioiden käsittelyssä hallintolakia ja yleisiä hallinto-oikeudellisia periaatteita.

Oikeuskanslerinvirastoon toimitettujen kirjoitusten liitteinä oli kantelijoiden ja virkamiesten välistä sähköpostikirjeenvaihtoa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen lausui yleisellä tasolla käsityksenään, että viranomaisen hyvään hallintotapaan kuuluu asiallisiin kysymyksiin ja tiedusteluihin vastaaminen ilman asiatonta viivytystä. Vastauksissa tulee myös aina käyttää asiallista kieltä.

Suomen perustuslaki 21 §
Hallintolaki 8 § ja 23 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.