17.4.2007

Hallintopäätös - Valitusosoitus

Valitusosoituksen puuttuminen

Valtiokonttori oli palauttanut sille lähetetyn korvaushakemuksen ja ilmoittanut, ettei hakemuksessa tarkoitettu asia kuulunut sen toimivaltaan.

Hallintolainkäyttölain 5 §:n mukaan päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Valtiokonttori on siten tosiasiassa tehnyt asiassa hallintopäätöksen ja sen olisi tullut liittää vastaukseen hallintopäätöksen edellyttämä valitusosoitus.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti päätöksessään Valtiokonttorin huomiota hallintopäätöksen tekemiselle sekä valitusosoituksen antamiselle asetettaviin vaatimuksiin.

PL 21 § 2 mom.
HallintoL 7 luku
HallintolainkäyttöL 5 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.