4.4.2007

Säädöksen korjaaminen - Vahvistettu laki - Säädöksen asettelu

Säädöksen asettelun korjaaminen kirjoitusvirheenä

Valtiovarainministeriö pyysi oikeuskanslerin lausuntoa säädöksen korjaamista koskevassa asiassa. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1426/06 vp) 52 c §:n 1 momentin osittaisjakautumista koskeva muutos toteutettiin lisäämällä sitä koskeva säännös aikaisemmin voimassaolleeseen kokonaisjakautumista sääntelevään 52 c §:ään (1733/1995). Kirjoitustapa on osoittautunut tulkinnalliseksi säännöksen asettelun vuoksi, koska vastiketta koskevat edellytykset näyttävät kohdistuvan ainoastaan osittaisjakautumiseen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että säädösmuutosehdotus on kaikissa lainsäädäntöprosessin vaiheissa hallituksen esityksen antamisesta lukien tasavallan presidentin lain vahvistamispäätökseen saakka ollut asettelullisesti samanlainen. Asettelulla on sisällöllinen vaikutus säännökseen.

Vaikka katsottaisiin, että kysymys olisi mitä ilmeisimmin valmistelussa tapahtuneesta virheestä säännöksen asettelussa, esitetty korjaustoimenpide muuttaisi säännöstä sisällöllisesti siitä, millaisena se on lainsäädäntöprosessissa hyväksytty ja vahvistettu. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri ei pitänyt säännöksen asettelun korjaamista säädöskokoelmaan kirjoitusvirheenä oikeudellisesti mahdollisena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.