26.3.2007

Kuuleminen - Asianosainen - Hallinto-oikeus

Asianosaisen kuuleminen

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei hallinto-oikeus ollut käyttänyt sille hallintolainkäyttölain 34 §:ssä säädettyä harkintavaltaa lainvastaisesti jättäessään kuulematta kantelijaa tämän vastapuolen hallinto-oikeudelle toimittamasta selvityksestä. Hän totesi kuitenkin, että hallinto-oikeus olisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista ilmi käyvät seikat sekä Suomen perustuslain 21 §:stä ja mainitusta artiklasta tuomioistuimen toiminnan puolueettomuudelle johdettavat vaatimukset huomioon otettuna voinut perustellusti päätyä myös siihen, että kantelijalle olisi varattu mahdollisuus hallintolainkäyttölain 34 §:n perusteella lausua mainitusta selvityksestä.

Suomen perustuslaki 21 §
Euroopan ihmisoikeussopimus 6 artikla
Hallintolainkäyttölaki 34 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.