26.3.2007

Asianosainen - Kuuleminen - Hallinto-oikeus

Hallinto-oikeuden menettely asianosaisen kuulemisessa

Kantelijan mukaan hallinto-oikeus oli menetellyt puolueellisesti, kun se ei ollut kuullut häntä hänen vastapuolensa hallinto-oikeudelle toimittamasta kantelijan mielestään uudesta ja merkityksellisestä selvityksestä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että hallinto-oikeus ei ollut käyttänyt sille hallintolainkäyttölain 34 §:n mukaan kuuluvaa harkintavaltaa lainvastaisesti jättäessään kuulematta kantelijaa mainitusta selvityksestä. Hän toi päätöksessään kuitenkin esille, että tuomioistuimen toiminnan on paitsi tosiasiallisesti oltava puolueeton, niin sen on myös näytettävä ulospäin puolueettomalta. Kantelijalle oli esille tulleessa tilanteessa voinut ymmärrettävästi syntyä sinänsä perusteltu epäily käsittelyn puolueettomuutta kohtaan, kun hänelle ei ollut varattu kuulemistilaisuutta hänen mielestään asiaa vääristävästä selvityksestä. Tältä kannalta asiaa tarkastellen hallinto-oikeus olisi apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista ilmi käyvät seikat sekä perustuslain 21 §:stä ja mainitusta artiklasta tuomioistuimen toiminnan puolueettomuudelle johdettavat vaatimukset huomioon ottaen perustellusti voinut päätyä myös siihen, että kantelijalle olisi hallintolainkäyttölain 34 §:n perusteella varattu mahdollisuus lausua edellä mainitusta selvityksestä. Apulaisoikeuskansleri saattoi hallinto-oikeuden tietoon asiasta esittämänsä näkökohdat.

Suomen perustuslaki 21 §
Euroopan ihmisoikeussopimus 6 artikla
Hallintolainkäyttölaki 34 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.