20.2.2007

Kansallisten vähemmistöjen suojelu - Oikeuskanslerin toimivalta - Euroopan neuvoston puiteyleissopimus

Apulaisoikeuskanslerin lausunto Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen suosituksista

Apulaisoikeuskansleri on viitannut perustuslain 108 §:ssä säädettyyn oikeuskanslerin perus- ja ihmisoikeusvalvontavelvoitteeseen. Tämä valvonta toteutuu pääasiallisesti viranomaisten menettelyyn kohdistuvien kanteluiden ratkaisutoiminnassa ja viranomaiskohteisiin tehdyillä tarkastuksilla sekä valtioneuvoston valvonnassa pääasiallisesti lainsäädäntöehdotuksista annetuissa lausunnoissa.

Käsiteltyinä olevien asioiden osalta apulaisoikeuskansleri on viitannut oikeuskanslerin alustavaan lausuntoon 20.6.2006 Pohjoismaista saamelaissopimusta koskevan asiantuntijaryhmän mietinnöstä.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri on todennut, että rasistisesti motivoituneet rikokset ovat vakiintunut teema poliisilaitosten tarkastuskäynneillä. Vuosittain tarkastetaan vajaat kymmenen poliisilaitosta tai valtakunnallista yksikköä taikka läänin poliisiosastoa. Tarkastuksilla keskustellaan säännönmukaisesti ennen tarkastusta käyttöön hankitun asiakirjamateriaalin perusteella muun muassa poliisin sisäisen laillisuusvalvonnan toteutumisesta sekä rasistisesti motivoituneiden rikosten tutkinnasta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.