15.2.2007

Oikeuskanslerin lausunto - Oikeudellinen kannanotto - Riskiarviointi

Oikeuskanslerin lausunto Savonlinnan ja Varkauden lentoliikenteen turvaamista koskevassa asiassa

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt oikeuskanslerin lausuntoa Savonlinnan ja Varkauden lentoliikenteen turvaamista koskevassa asiassa. Ministeriön lausuntopyyntö on sisältänyt ministeriössä laaditun oikeudellisen arvion sekä lentoliikenteen väliaikaiseen turvaamiseen liittyvät mahdolliset yhteisöoikeudelliset seuraamukset.

Ministeriö on esittänyt, että jos Euroopan unionin komissio tehtyään asiassa arvionsa ottaa kielteisen kannan ehdotetun lentoliikenteen väliaikaisjärjestelyihin, merkitsee se sitä, että komissio saattaa tulkita lentoliikenteen harjoittajalle maksetut korvaukset laittomaksi valtion tueksi. Ministeriö toteaa, että komissio voi ryhtyä toimenpiteisiin tuen takaisinperimiseksi, mikä voi johtaa yhtiön korvausvaatimuksiin liikenteen tilaajia kohtaan.

Ministeriön mukaan on myös mahdollista, että liikenteen väliaikaisesta järjestämisestä ja valtion tuen maksamisesta tehdään komissiolle valitus tai ilmoitus. Komission on alettava virallisesti tutkia asiaa, mikä voi myös johtaa tuen takaisinperintään. Valituksen tai ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa ja perusteena voi olla, että liikenteen väliaikainen turvaaminen vääristää lentoliikenteen kilpailua tai että se on vastoin EU-lainsäädäntöä.

Lisäksi ministeriö on katsonut, että oikeudellinen riski vallitsevassa tilanteessa on suurempi kuin aikaisemmin, koska liikenteenharjoittajan kanssa mahdollisesti tehtävä sopimus ei vastaisi komissiolle ilmoitettua reitille asetettua julkisen palvelun velvoitetta.

Oikeuskansleri on katsonut, ettei oikeuskanslerinvirastolla ole lisättävää asiassa toimivaltaisen ministeriön arvioon nähden. Myös valtiovarainministeriön valtiovarain controllor on yhtynyt lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriön arvioon.

Oikeuskansleri on lisäksi katsonut, ettei ministeriön lausuntopyynnössä esitettyihin menettelyvaihtoehtoihin voida ottaa kantaa, koska valinta niiden välillä ei ole oikeudellista arviointia, vaan merkitsee kannanottoa siihen, miten lausuntopyynnössä arvioituun riskiin katsotaan perustelluksi suhtautua. Perustuslain 108 §:n mukaan oikeuskansleri antaa ministeriölle lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.