14.3.2007

Rikosasia - Syyteharkinta - Vanhentuminen

Rikoksen vanhentuminen syyteharkinnassa

Epäiltyä lievää pahoinpitelyä koskeva asia oli kihlakunnansyyttäjän huolimattomuuden vuoksi vanhentunut syyteharkinnan aikana. Asia oli ollut syyteharkinnassa viisi kuukautta ennen vanhentumista. Hankitun selvityksen mukaan laiminlyöntiin oli myötävaikuttanut kahden syyttäjäviranomaisen yhdistyminen ja sen mukanaan tuomat tilapäisjärjestelyjen aiheuttamat ongelmat.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi rikosasian asianomistajan tekemän kantelun johdosta antamassaan päätöksessä muun muassa, että viivyttely syyteharkinnassa niin, että siitä aiheutuu harkittavana olevan teon rikosoikeudellinen vanhentuminen on luonteeltaan vakava laiminlyönti. Se estää muun muassa asianomistajaa käyttämästä toissijaista syyteoikeuttaan siinä tapauksessa, että syyttäjä päättyy syyttämättäjättämisratkaisuun.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi edelleen, että periaatteessa sinänsä vähäisestäkin huomaamattomuudesta voi syyttäjän tehtävissä syntyä vakavat seuraukset ja että kihlakunnansyyttäjä on täytynyt tämä ymmärtää ja mieltää työtehtäviensä edellyttämä huolellisuuden vaatimus.

Lieventävinä seikkoina laiminlyönnin laatua arvioitaessa apulaisoikeuskanslerin sijainen otti huomioon sen, mitä oli tullut ilmi syyttäjänviraston tilapäisjärjestelyjen vaikutuksesta tapahtuneeseen. Tämän vuoksi periaatteellisesta vakavuudestaan huolimatta kihlakunnansyyttäjän laiminlyönti ei ollut sellainen, että sitä oli perusteltua arvioida rikoslain 40 luvun 10 §:ssä kriminalisoidun tuottamuksellisen virkarikoksen tunnusmerkistön valossa ja käynnistää esitutkinta epäillyn virkarikoksen johdosta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi kuitenkin kihlakunnansyyttäjälle huomautuksen vastaisen varalle virkatehtävänsä laiminlyömisestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.