7.3.2007

Esitutkinta - Esitutkinnan päätös - Perusteleminen - Merkintä

Esitutkintapäätöksen perusteleminen ja esitutkintapöytäkirjan merkintä

Poliisi ei ollut perustellut päätöstään, jolla se oli lopettanut esitutkinnan siinä rikoksesta epäiltynä kuullun henkilön osalta. Päätöksen sisältö oli toteamus: "Ei osallisuutta tapaukseen". Päätöksessä ei mainittu sen perusteena ollutta lainkohtaa.

Oikeus saada asiassaan perusteltu päätös kuuluu perustuslaissa mainittuihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeisiin. Asianosaisilla on tarve tietää, miksi esitutkintaa ei asiassa toimiteta tai miksi se on lopetettu. Päätöksen perustelut mahdollistavat lisäksi ratkaisujen ulkoisen kontrolloitavuuden. Niillä on merkitystä myös ratkaisijan oman itsekontrollin kannalta, sillä ratkaisija joutuu perusteluja kirjoittaessaan pohtimaan päätöksensä oikeudellista kestävyyttä. Perusteluilla on merkitystä myös viranomaisen toimintaa kohtaan tunnettavan luottamuksen kannalta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti päätöksen tehneen rikoskomisarion huomiota esitutkintapäätöksen asianmukaiseen perustelemiseen.

Lisäksi poliisi oli tapauksessa jättänyt esitutkintapöytäkirjasta pois esitutkinnassa kertynyttä aineistoa tekemättä siitä pöytäkirjaan esitutkintalain 40 §:n 3 momentissa edellytettyä merkintää. Asiasta annetuissa poliisipäällikön ja lääninhallituksen poliisiosaston lausunnoissa viitattiin sisäasiainministeriön poliisiosaston esitutkintapöytäkirjan laatimisesta antamaan ohjeeseen, jossa todetun mukaan merkintä on tehtävä, jos pois jätetyllä aineistolla "voidaan olettaa olevan merkitystä asiassa".

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi ohjeen olevan ristiriidassa esitutkintalain kanssa, sillä lain merkinnän tekemistä sääntelevässä 40 §:n 3 momentissa merkintävelvollisuutta ei rajata merkitykselliseen aineistoon ja 40 §:n 2 momentin mukaan aineisto, jolla voidaan olettaa olevan merkitystä asiassa, on liitettävä pöytäkirjaan. Hän saattoi poliisilaitoksen tietoon käsityksensä merkintävelvollisuuden olemassaolosta ja lähetti esitutkintapöytäkirjan laadinnasta annetun ohjeen sisällöstä lausumansa johdosta päätöksensä sisäasiainministeriön poliisiosastolle tiedoksi.

Perustuslaki 21 § 2 mom
Esitutkintalaki 40 § 3 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.