8.2.2007

Pakkokeino - Pöytäkirja - Avustaja - Perusteleminen

Pakkokeinojen käyttäminen ja niiden kirjaaminen

Kantelija piti poliisin häneen kohdistamia pakkokeinoja perusteettomina ja arvosteli muutenkin poliisin menettelyä kantelijan tekemäksi epäiltyjen rikosten tutkimiseksi suoritetussa esitutkinnassa.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota velvollisuuteen laatia pöytäkirja suoritetuista henkilöön ja paikkaan kohdistuvista etsinnöistä sekä tarkkuuteen pidättämisestä tehtävän kirjauksen laatimisessa. Lisäksi hän saattoi poliisilaitoksen tietoon käsityksensä, että kiinni otettu on oikeutettu ottamaan yhteyttä avustajaan jo vapaudenriiston alettua eikä vasta häntä kuulusteltaessa, että päätösvalta kiinniotosta omaiselle tai muulle läheiselle tehtävän ilmoituksen lykkäämiseen kuuluu pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle, että pakkokeinolain 6 luvun 3 § ei voi olla toimivaltaperusteena puhalluskokeeseen suostuneen kuljettajan määräämiseen sairaalassa suoritettavaan henkilönkatsastukseen ja että ajokieltomääräyksessä olisi näytöllisesti harkinnanvaraisessa tilanteessa asianmukaista perustella, mihin ajokiellon perusteena oleva epäily ajokieltoon määrätyn syyllistymisestä liikennerikokseen perustuu.

Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista 22 §
Esitutkintalaki 10 §
Pakkokeinolaki 1 luku 7 §, 5 luku 7 ja 12 §, 6 luku 3 §
Perustuslaki 7 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.