12.2.2007

TE-keskus - Maa - ja metsätalousministeriö

TE-keskuksen menettely ympäristötuen valvonnassa

TE-keskus oli ympäristötuen valvonnan yhteydessä vaatinut, että kantelija toimittaisi kopioita tietyistä asiakirjoista. Kantelija pyysi kantelussaan oikeuskansleria selvittämään oliko TE-keskuksella ollut oikeus mainitulla tavalla vaatia, että kantelijan piti toimittaa asiakirjat kopioituina eikä alkuperäisinä.

TE-keskus katsoi selvityksessään, että säännökset mahdollistivat kopioiden pyytämisen. Maa- ja metsätalousministeriö oli lausunnossaan samaa mieltä. Ministeriö viittasi erityisesti maa- ja metsätalousministeriön peltoalaperusteisten tukien valvonnasta annetun asetuksen 112 §:ään. Ministeriö myönsi kuitenkin lisälausunnossaan, että mainittu 112 § ei ollut yksiselitteinen ja että pykälää mahdollisesti voitiin tulkita kuten kantelija oli katsonut, eli että kantelijalla olisi myös ollut mahdollisuus toimittaa asiakirjat alkuperäisinä, eikä häntä olisi voitu velvoittaa kopioiden toimittamiseen. Ministeriö totesi olevan mahdollista, että pykälää tultaisiin tarkistamaan.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että 112 § ministeriön yllä mainitussa asetuksessa oli tulkinnanvarainen. Pykälän sanamuodon valossa jäi epäselväksi oliko kantelijalla ollut oikeus toimittaa asiakirjat alkuperäisinä vai oliko hänen tullut toimittaa asiakirjat kopioituina. Pykälän sanamuotoa voitiin tältä osin pitää jopa ristiriitaisena. Asian jälkikäteisessä arvioinnissa voitiin siksi todeta, että olisi ollut oikeudellisesti perustellumpaa, että TE-keskus olisi sallinut kantelijan toimittaa myös asiakirjat alkuperäisinä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti TE-keskuksen huomiota niihin näkökohtiin, jotka hän oli esittänyt liittyen ministeriön asetuksen 112 §:ään. Hän saattoi myös käsityksensä ministeriön asetuksen 112 §:n sanamuodosta maa- ja metsätalousministeriön tietoon. Hän pyysi maa- ja metsätalousministeriötä ilmoittamaan kuluvan vuoden loppuun mennessä mahdollisista toimenpiteistä asiassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.