31.1.2007

Kihlakuntalisä - Tarkentava virkaehtosopimus - Uusi palkkausjärjestelmä - Yhdenvertaisuus - Nimismiessyyttäjät

Yhdenvertaisuuden toteutuminen uudessa palkkausjärjestelmässä

Oikeusministeriö oli neuvoteltaessa ja sovittaessa syyttäjien uudesta palkkausjärjestelmästä lähtenyt siitä, että syyttäjän virassa toimivien entisten nimismiesten kihlakuntauudistuksen yhteydessä vuonna 1996 solmitun tarkentavan virkaehtosopimuksen mukainen kihlakuntalisä sisällytetään takuupalkkaan. Asiaa koskevassa kantelussa katsottiin, että ministeriön menettely loukkaa yhdenvertaisuutta, koska sisäasiainministeriön hallinnonalalla toimivat entiset nimismiehet olivat säilyttäneet kihlakuntalisänsä uuteen palkkausjärjestelmään siirryttäessä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen on ratkaisussaan ottaen huomioon, mitä oikeusministeriön antamassa selvityksessä oli esitetty valtion palkkapolitiikan sekä uuden palkkausjärjestelmän tavoitteista katsonut, että ministeriöllä oli ollut hyväksyttävät perusteet sille, miten syyttäjien kihlakuntalisää voidaan käsitellä neuvotteluissa. Ilmeiseksi ei siten ollut käynyt, että ministeriön toiminta olisi loukannut perustuslain 6 §:n 1 momentissa perusoikeutena turvattua yhdenvertaisuutta, vaikka ministeriön kanta oli poikennut tuolloin tiedossa olleesta sisäasiainministeriön kannasta. Asiassa hankitusta selvityksestä ilmeni myös, että sittemmin keväällä 2006 solmitussa UPJ:ään liittyvässä tarkentavassa virkaehtosopimuksessa on sovittu kihlakuntalisän sisällyttämisestä takuupalkkaan. Kantelu ei antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin.

PeL 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.