31.1.2007

Esitutkinta - Viivästyminen - Lapsi

Esitutkinnan viivästyminen

Esitutkinta, jossa rikoksesta epäiltynä oli muun muassa 16-vuotias henkilö oli kestänyt huomiota herättävän kauan. Asian viipyminen oli hankitun selvityksen mukaan johtunut osittain siitä, että esitutkinta-aineisto oli poliisilaitoksella joutunut kateisiin useaksi kuukaudeksi, ilmeisesti osaksi johtuen poliisilaitoksen tutkintaosastolla ilmenneiden organisatoristen puutteiden takia.

Huomioon ottaen poliisilaitoksen johdon selvityksissään esiin tuomat viivästymisen syyt sekä sen, että tämän tapahtuman jälkeen oli poliisilaitoksella muutettu tutkintaprosessia ja kehitetty päivittäisjohtamista, asia ei antanut aihetta muuhun kuin että apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen ja sen tutkintaosaston päällikön huomiota esitutkintalain 6 §:n säännökseen, jonka mukaan esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä.

Sen johdosta, että jutun tutkijana oli pääasiassa ollut työharjoittelua suorittava nuorempi konstaapeli, apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti myös poliisilaitoksen huomiota esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun lain 11 §:n 2 momentin säännökseen, jonka mukaan lapsiin, eli alle 18-vuotiaisiin, kohdistuvat tutkintatoimenpiteet on mahdollisuuksien mukaan annettava tähän tehtävään erityisesti perehtyneiden poliisimiesten tehtäväksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.