24.1.2007

Tasapuolinen kohtelu - Valmistelu ja päätöksenteko - Lunastuslupa-asia

Valtioneuvoston lunastuslupapäätöksen valmistelu ja päätöksenteko

Kauppa- ja teollisuusministeriö on lunastuslupa-asian päätöksen valmistelussa ja toimituskirjan laatimisessa käyttänyt hakijayhtiön sähköisestä hakemuksesta osia, koska sähköisesti saapuneiden tekstien kirjoittamista toiseen kertaan ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena. Tästä johtuen ulospäin on näyttänyt, ettäasiakirjojen laatija on ollut hakijayhtiö. Muun muassa valtioneuvoston päätöksen toimituskirjan laatijana on tekstiominaisuuksissa näkynyt hakijayhtiö.

Oikeuskansleri on todennut, että asian selvittämiseen ja käsittelyyn kuuluu olennaisesti hallintolain 6 §:n periaatteiden huomioon ottaminen, joihin sisältyy yleinen vaatimus hallinnossa asioivien tasapuolisesta kohtelusta. Tasapuolinen kohtelu on myös menettelytapavaatimus, joka merkitsee, että hallinnossa asioiville pyritään turvaamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet asioidensa hoitamiseen ja oikeuksiensa valvomiseen.

Lunastuslupa-asioissa kysymys on perustuslailla turvattuun omistusoikeuteen puuttumisesta, johon liittyy yleensä vastakkaisia intressejä. Tämän vuoksi yhdenvertaisuuden ja menettelyllisen tasapuolisuuden vaatimus on korostunut.

Oikeuskansleri on katsonut, että vaikka asianosaisten sähköisten dokumenttien hyväksi käyttämistä valmisteluprosessissa ei voida poissulkea sen prosessitaloudellisten etujen vuoksi, se ei ole ongelmatonta. Hakijayhtiön sähköisen aineiston käyttäminen ministeriössä siten kuin oli tapahtunut, ei ole ollut asianmukaistaeivätkä valmistelu ja päätöstoiminta ole täyttäneet tasapuolisen menettelyn vaatimuksia, kun viranomaisen toiminta on näyttäytynyt ulospäin näin yksipuolisesti yhtä asianosastahoa suosivana. Näin siitäkin huolimatta, että ministeriö on vakuuttanut, että materiaalisesti ratkaisu on tehty asianmukaisesti.

Oikeuskansleri on kiinnittänyt ministeriön huomiota hallintolain 6 §:n tasapuolisuusvaatimukseen ja katsonut, että ministeriössä on aiheellista arvioida lunastuslupa-asioiden valmistelu ja toimituskirjan laatiminen hallintolain 6 §:n edellyttämän menettelyllisen tasapuolisuuden kannalta, jos asianosaisen sähköistäasiakirjamateriaalia käytetään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.