15.1.2007

Vuokra-asunto - Omaisuuden säilyttäminen - Kuolinpesän omaisuus

Kaupungin palvelutalossa asuneen vainajan omaisuuden käsittely

Kaupungin palvelutalossa asuneen ja sairaalassa marraskuussa 2003 kuolleen henkilön omaisuutta oli saadun selvityksen mukaan asunnosta "hävitetty ja toimitettu kierrätykseen" vajaan kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta, vaikka palvelutalon tiedossa oli, että vainajalla on poika johon ei vielä ollut saatu yhteyttä. Asunnon vuokrasopimus oli voimassa joulukuun loppuun asti. Asiassa jäi avoimeksi, millä valtuuksilla palvelutalon työntekijät olivat "hävittäneet ja toimittaneet kierrätykseen" vainajan omaisuutta vainajan asunnosta. Sosiaali- ja terveystoimella ei selvityksen mukaan ollut kattavaa ohjeistusta vainajien omaisuuden käsittelystä.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, ettei hänellä ollut oikeudellisia perusteita kyseenalaistaa kaupungin ilmoitusta siitä, että kyseessä näyttäisi olevan yksittäistapaus. Kaupunki oli apulaisoikeuskanslerille antamassaan lausunnossa ilmoittanut käynnistävänsä vainajan omaisuuden käsittelyä koskevan ohjeistuksen valmistelun niitä tapauksia varten, joissa kaupungin palvelutalossa, laitoksessa, kotihoidossa tai toimeentulotuen piirissä ollut henkilö kuolee. Tärkeänä oli apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan pidettävä, että riittävän kattava ohjeistus myös tehokkaasti saatetaan kaikkien niiden toimijoiden tietoon, jotka virka- ja työtehtävissään joutuvat tällaisten tilanteiden kanssa tekemisiin, ja että ohjeistuksen noudattamista myös valvotaan. Hän lähetti ratkaisunsa kaupunginhallitukselle ja kyseisen palvelutalon johtajalle tiedoksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.