4.1.2007

Viivästyminen - Oikaisuvaatimus - Opintotuki

Opintotukiasian käsittelyn viivästyminen

Kantelijan mukaan hylättyä opintotukianomusta koskevan oikaisuvaatimuksen käsittely oli kestänyt kohtuuttoman kauan Ahvenanmaalaisessa viranomaisessa.

Oikaisuvaatimus ratkaistiin kantelun ollessa vireillä oikeuskanslerinvirastossa. Käsittelyajaksi tuli 2 vuotta 4 kuukautta. Huomioon ottaen, että kysymyksessä oli asian uudelleenkäsittely samassa viranomaisessa, joka oli tehnyt alkuperäisen ratkaisun ja joka oli jo perehtynyt asiaan, oli apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan vaikeasti ymmärrettävissä, että asia, joka oli ensimmäisen kerran ratkaistu 3 viikossa, viipyi niinkin kauan sen tullessa uudelleen käsittelyyn oikaisuvaatimuksen muodossa.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen käsityksen mukaan asiaa ei ollut käsitelty lain edellyttämällä tavalla viivytyksettä, vaikka lieventävänä asianhaarana otettaisiinkin huomioon, että asian käsittelyn aikana oli tapahtunut viranomaisten uudelleenjärjestely. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti viranomaisen huomiota Suomen perustuslain 21 §:n ja Ahvenanmaan maakunnan virkamieslain 14 §:n 1 momentin määräyksiin, jonka mukaan virkamiehen on suoritettava virkatehtävänsä ilman viivytystä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti myös erään käsittelypäällikön sijaisen huomiota perustuslain 111 §:n määräykseen, jonka mukaan oikeuskanslerilla on oikeus saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot. Käsittelypäällikön sijainen oli viivytellyt pyydetyn selvityksen toimittamisessa oikeuskanslerinvirastoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.