9.1.2007

Sidonnaisuusilmoitus - Määräaikainen oikeusneuvos

Määräaikaisen oikeusneuvoksen sidonnaisuusilmoitus

Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 19 §:n mukaan määräajaksi nimitettävän tuomarin on annettava lain 14 §:ssä tarkoitettu ilmoitus sidonnaisuuksistaan, jos nimitys tehdään vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi. Henkilön, jota esitetään nimitettäväksi määräajaksi korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäseneksi, on kuitenkin aina ilmoitettava sidonnaisuuksistaan.

Korkeimman oikeuden jäseneksi esitetty viranhakija oli jättänyt vahvistetun kaavan mukaisen ilmoituksen sidonnaisuuksistaan ajoissa virkanimitysasiassa ratkaisuesityksen tehneelle oikeusministeriölle. Sidonnaisuusilmoitusta koskevaa tietoa ei ollut kuitenkaan merkitty virkanimitysasiaa koskeneeseen valtioneuvoston yleisistunnon eikä tasavallan presidentin esittelyn esittelylistaan. Kanteluun antamassaan ratkaisussa oikeuskansleri kiinnitti tuomareiden virkanimitysasioita valmistelevien ja niitä valtioneuvostossa esittelevien oikeusministeriön virkamiesten huomiota virkanimitysasioita koskevien esittelyasiakirjojen laadinnassa edellytettävään huolellisuuteen ja tarkkuuteen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.