2.1.2007

Asiakirjajulkisuus - Kunnallislain mukainen otto-oikeus

Tilapalvelupäällikön menettely

Apulaisoikeuskansleri katsoi kanteluratkaisussaan, että kaupungin tilapalvelupäällikkö ei ollut toiminut lain edellyttämällä tavalla, koska ei ollut antanut asiakirjajulkisuutta koskevasta viranomaisen kieltäytymispäätöksestä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n mukaista valitusosoitusta hallinto-oikeuteen.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri totesi, että tilapalvelupäällikkö oli menetellyt vastoin kuntalain 51 §:ää. Mainittu säännös velvoittaa päätöksen tehnyttä viranomaista antamaan ylemmälle toimielimelle tiedoksi päätökset, joissa toimielimellä on mahdollisuus otto-oikeuden käyttämiseen. Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin viranomaisen oli neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kaupunginhallitukselle tai lautakunnalle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Selvityksen mukaan tilapalvelupäällikkö ei ollut näin menetellyt.

L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 33 § ja kuntaL 51 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.