28.03.2006

Kaavamuutoshakemus

Kaupungin menettely kaavamuutoshakemuksen käsittelyssä

Kaupunki ei ollut vastannut asiakkaan vuonna 1991 tekemään asemakaavamuutoshakemukseen, huolimatta siitä että asiakas oli kirjallisesti ja suullisesti muistuttanut hakemuksen olemassaolosta.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yksityinen voi omistamalleen maalle hakea asemakaavan muutosta ja asia käsitellään kunnan toimielimissä samoin kuin kunnan aloitteesta tapahtuvat muutokset. Kuntalaissa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa on myös säädetty ne oikeudelliset periaatteet miten mahdolliset kaavamuutokset kunnassa käsitellään. Hallintolain 23 §:n 1 momentin mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Apulaisoikeuskansleri antoi oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n nojalla huomautuksen kaupungin tekniselle virastolle hakemuksen puutteellisen käsittelyn johdosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.