17.03.2006

Esitutkintapäätös - Asianomistajan syyteoikeus - Ohje

Asianomistajan toissijaisen syyteoikeuden käyttämistä koskeva ohje esitutkintapäätöksessä

Tutkinnanjohtaja oli joulukuussa 2004 tehnyt päätöksen olla aloittamatta esitutkintaa. Päätöksessä oli asianomistajan toissijaisen syyteoikeuden käyttämistä koskeva ohje, jossa todettiin: "Asianomistajalle jää itsenäinen syyteoikeus, jonka edellytyksenä on, että tämä päätös saatetaan toimestanne syyttäjän harkittavaksi."

Vuoden 2004 alussa voimaan tulleen oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n (647/2003) mukaan asianomistaja saa itse nostaa syytteen rikoksesta vain, jos virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai esitutkintaviranomainen taikka syyttäjä on päättänyt, ettei esitutkintaa toimiteta tai että se keskeytetään taikka lopetetaan. Näin ollen päätöksen asianomistajan syyteoikeutta koskeva maininta oli virheellinen siltä osin, että asianomistaja voi tutkinnanjohtajan kysymyksessä olevan päätöksen jälkeen nostaa syytteen rikoksesta saattamatta asiaa syyttäjän harkittavaksi. Antamassaan selvityksessä tutkinnanjohtaja ilmoitti, ettei ollut aiemmin huomannut kysymyksessä olevaa säädösmuutosta.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajana asiassa toimineen keskusrikospoliisin rikostarkastajan huomiota huolellisuuteen tämän työn kannalta keskeisten lainmuutosten seurannassa.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 14 § (647/2003)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.