15.03.2006

Maanpuolustus - Puolustusministeriö - Lausunto

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä koskevaa lainsäädäntöä valmistelevan toimikunnan mietintö

Puolustusministeriö oli pyytänyt oikeuskanslerilta lausuntoa vapaaehtoista maanpuolustustyötä koskevaa lainsäädäntöä valmistelevan toimikunnan mietinnöstä (Puolustusministeriö, komiteanmietintö 2006:1). Mietinnössä ehdotetaan vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain säätämistä. Sen pääpaino olisi maanpuolustuskoulutusta koskevassa sääntelyssä ja siinä säädettäisiin vapaaehtoisten oikeuksista ja velvollisuuksista nykyistä laajemmin. Maanpuolustuskoulutus ry ehdotetaan muutettavaksi julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi, Maanpuolustuskoulutusyhdistykseksi. Uuden lain tarvetta perustellaan vapaaehtoistoiminnan laajentumisella ja puolustusvoimien rakennemuutoksella.

Uuteen lakiin liittyen ehdotetaan lakiteknisiä muutoksia puolustusvoimista annettuun lakiin, rajavartiolakiin, asevelvollisuuslakiin, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettuun lakiin, puolustusvoimien virka-avusta poliisille annettuun lakiin, poliisilakiin, sotilastapaturmalakiin, työturvallisuuslakiin, rikoslain 45 lukuun sekä valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annettuun lakiin.

Lausunnossaan oikeuskansleri esitti harkittavaksi, tulisiko lakiehdotuksen vaikutukset Ahvenanmaahan ja siellä asuviin kotiseutuoikeutta omaaviin ja sitä vailla oleviin Suomen kansalaisiin selvittää tarkemmin ennen uuden lain säätämistä. Lisäksi hän esitti vielä tarkemmin harkittavaksi myös sitä, onko valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annettua lakia tarpeen muuttaa mietinnössä ehdotetulla tavalla.

Muilta osin oikeuskansleri ei havainnut toimikunnan ehdotuksessa mitään sellaista, johon hänellä olisi ollut laillisuusvalvojana erityisesti syytä kiinnittää huomiota. Oikeuskanslerin käsityksen mukaan toimikunnan mietintö antaa vankan perustan vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön aikaansaamiselle. Myös säätämisjärjestysperusteluja oikeuskansleri piti asianmukaisina.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.