23.8.2006

Kielteinen viisumipäätös - Perusteleminen - Perustuslaki

Kielteisten viisumipäätösten perusteleminen

Vähemmistövaltuutettu on pyytänyt oikeuskanslerin kannanottoa kielteisten viisumipäätösten perusteluvelvollisuudesta ja sen laajuudesta sekä ulkomaalaislain 17 ja 32 §:ien perustuslainmukaisuudesta.

Oikeuskansleri on katsonut, että vähemmistövaltuutetun kannanottopyynnössä on kysymys eduskunnan hyväksymän voimassaolevan lainsäädännön perustuslainmukaisuuden arvioinnista jälkikäteen.

Oikeuskansleri on todennut, että Suomessa lakien perustuslainmukaisuuden valvonta perustuu perustuslain 74 §:n perusteella eduskunnan perustuslakivaliokunnan ennakolliseen valvontaan, jolle on tyypillistä sen parlamentaarisuus ja abstraktisuus. Perustuslain 106 §:n etusijasäännöksen osalta oikeuskansleri on katsonut, että säännös ei mahdollista tuomioistuimille tai muille eduskunnan ulkopuolisille toimielimille oikeutta yleisesti tutkia eduskunnan säätämien lakien perustuslainmukaisuutta eikä julistaa lakeja perustuslainvastaisiksi. Etusijasäännös koskee ainoastaan yksittäisen oikeustapauksen ratkaisutilannetta, joka edellyttää ilmeistä ristiriitaa perustuslain ja lain säännöksen soveltamisen välillä.

Oikeuskansleri on lisäksi todennut, että kysymys on 1.5.2004 voimaantulleesta lainsäädännöstä ja perustuslakivaliokunta on käsitellyt asian. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon perustuslain 42 § sekä ulkoasiainministeriön passi- ja viisumiyksikön ohjeistus perus- ja ihmisoikeusmyönteisestä laintulkinnasta, vähemmistövaltuutetun kirjoitus ei ole aiheuttanut toimenpiteitä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.