21.8.2006

Avustaja - Esteellisyys - Perusteleminen

Avustajan erityinen kelpoisuus esitutkinnassa

Keskusrikospoliisin rikoskomisario oli tutkinnanjohtajana päättänyt kahden lakimiehen olleen esteellisiä toimimaan esitutkinnassa rikoksesta epäillyn avustajana. Hän oli päätöksestään lakimiehille lähettämissään ilmoituksissa todennut asiassa ilmenneen, että "tutkittavaa rikosta koskevia olennaisia seikkoja" oli "vuotanut avustajalta toiselle rikosasiaan mahdollisesti tulevalle avustajalle", sekä ilmoittanut esteellisyyden perustuvan esitutkintalain 45 §:ään yksilöimättä tarkemmin soveltamaansa lainkohtaa.

Selvityksissään rikoskomisario oli ilmoittanut päätösten perustuneen mainitun pykälän 2 momentin 2 kohtaan, jonka mukaan avustajana yksittäistapauksessa ei saa toimia se, joka toimii toisen rikoksesta epäillyn avustajana tutkittavaa tai siihen välittömästi liittyvää rikosta koskevassa asiassa, mikäli hänen toimimisensa asianosaisen avustajana oletettavasti vaikeuttaa merkittävästi asian selvittämistä. Kun saadusta selvityksestä ei käynyt ilmi kummallakaan lakimiehellä olleen avustettavanaan lainkohdassa tarkoitettua toista rikoksesta epäiltyä tutkittavana olleessa tai siihen välittömästi liittynyttä rikosta koskeneessa asiassa, eivät he voineet olla esteellisiä mainitun lainkohdan perusteella. Esteellisyyttä koskevaa ratkaisua ei olisi voinut perustaa mihinkään muuhunkaan rikoskomisarion päätöksensä perusteeksi ilmoittaman esitutkintalain 45 §:n kohtaan sen rikoskomisarion päätösilmoituksissaan esittämän seikan perusteella, että avustajista toinen olisi kertonut tutkittavaa rikosta koskevia seikkoja toiselle rikosasiaan mahdollisesti tulevalle avustajalle.

Esitutkintalaissa olevia avustajan epäämisperusteita ei voi tulkita laajentavasti. Perusoikeusmyönteinen lainsoveltaminen puoltaa pikemmin kyseisen sääntelyn ahdasta tulkintaa. Asianosaisen oikeus valita avustajansa kuuluu tärkeänä osana perustuslain 21 §:ssä turvattuun oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Lisäksi esitutkintaankin sovellettavaksi voitavaksi katsotun Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 kappaleen mukaan syytetyllä on oikeus puolustautua itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä.

Rikoskomisarion lakimiehille päätöksistään lähettämien ilmoitusten sisältämät perustelut olivat ylimalkaiset ottaen erityisesti huomioon, että rikoskomisario oli ilmoittanut päätöksensä perusteeksi yleisesti avustajan kelpoisuutta sääntelevän esitutkintalain 45 §:n yksilöimättä ratkaisun perusteena ollutta säännöksen kohtaa. Apulaisoikeuskansleri viittasi myös siihen, että päätöksen huolellisempi perusteleminen olisi todennäköisesti osoittanut ratkaisijalle sen oikeudellisen kestämättömyyden ja johtanut hänet toisenlaiseen ratkaisuun.

Ottaen huomioon, että keskusrikospoliisi oli jo toisen kysymyksessä olevan lakimiehen asiasta tekemän kantelun johdosta kiinnittänyt rikoskomisarion huomiota avustajan erityistä kelpoisuutta koskevan sääntelyn oikeaan soveltamiseen ja että toisen lakimiehen oikeuskanslerille osoittamassa kantelussa oli kysymys samaa päätöksentekotilannetta koskeneesta perusteeltaan samansisältöisestä arvostelusta, ei asia antanut aihetta muihin apulaisoikeuskanslerin toimenpiteisiin kuin että hän lähetti rikoskomisariolle jäljennöksen päätöksestään.

Euroopan ihmisoikeussopimus 6 artikla 3 kappale
Perustuslaki 21 §
Esitutkintalaki 45 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.