21.8.2006

Virkanimityksen valmistelu - Nimitysmuistio - Ansiovertailu

Käsitys virkanimitysasian valmistelusta

Työministeriössä haettavana ollutta kansliapäällikön sihteerinä toimivan johdon sihteerin virkaa varten ei ollut säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Viranhakuilmoituksessa mainittiin, millaisia edellytyksiä viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Virkaa oli hakenut sata henkilöä. Nimitysasiaa valmisteltaessa laadittu nimitysmuistio oli noin yhden sivun mittainen sisältäen selostuksen viranhakumenettelystä ja -ilmoituksesta päätyen kahden kärkiehdokkaan ansioyhdistelmiin. Heidän vertailunsa ja nimitysesitys sisältyi kolmeen ja puoleen riviin.

Oikeuskansleri on todennut, että valmisteltaessa viran täyttämistä työministeriössä ei oltu kaikin osin noudatettu valtiovarainministeriön suositusta virkojen hakumenettelystä ja virkanimitysten valmistelussa noudatettavista periaatteista (VM:14/2000). Vaikka kysymys on suosituksesta, siinä lausuttu perustuu asianmukaisesti virkanimityksissä noudatettaviin yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteisiin. Suositusten seuraaminen palvelee perustuslain virkanimitysperusteiden tarkkaa noudattamista. Suositus jättää nimitysmuistion laatijalle mahdollisuuden harkita muistion yksityiskohtia muun muassa sen suhteen, miten laaja ja yksityiskohtainen muistio nimitysasiassa on tarpeen. Olennaista on, että nimitysasian ratkaisija ja kanssahakijat saavat muistiosta riittävät perustelut suoritetulle nimitykselle.

Oikeuskansleri on ratkaisussaan katsonut, että nimitysmuistiota laadittaessa olisi ollut paikallaan monipuolisemmin ja tarkemmin esittää hakuilmoituksessa ilmoitettujen edellytysten varteen otettavalla tavalla täyttävien muiden hakijoiden ansiot, varsinkin kun varsinaista ansioyhteenvetoa ei ollut, tai laatia erillinen muistioon liitettävä ansioyhteenveto, sekä suorittaa yksityiskohtaisempi vertailu kärkiehdokkaiden kesken.

Valittava henkilö tulee päivittäin työskentelemään kansliapäällikön alaisuudessa tämän avustajana. Tämä korostaa myös hakuilmoituksessa mainittujen henkilökohtaisten ominaisuuksien merkitystä. Ei ollut perusteita olettaa, etteikö nimityspäätöksen tehnyt kansliapäällikkö olisi nimitystä harkitessaan ja läheistä avustajaansa valitessaan kiinnittänyt nimitysmuistiota laaja-alaisemmin huomiota hakijoiden ansioihin ja ominaisuuksiin. Muistiossa olleista puutteista huolimatta ei ollut perusteltua aihetta epäillä, että nimitys olisi perustunut virheelliseen harkintaan.

Oikeuskansleri on lausunut käsityksenään, jonka hän on saattanut työministeriön tietoon, että nimitysmuistion laatimisessa ei oltu riittävästi kiinnitetty huomiota sen tarkoitukseen, mistä syystä muistion sisältö oli jäänyt puutteelliseksi ja nimitysesityksen perustelu oli osaksi epäonnistunut.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.