15.12.2006

Virkamiehen oikeudellinen asema - Erittelyvirka - Palkkaustoimivalta

Työministeriön johtajien erittelyvirka-asema ja palkkaustoimivalta

Vuoden 1999 alusta työministeriössä toimeenpannun organisaatiouudistuksen yhteydessä ministeriön aikaisemmat osastot oli lakkautettu ja vuoden 1999 talousarviossa osastopäälliköiden erittelyvirat oli muutettu johtajien viroiksi. Talousarvion luvun 34.01 selvitysosassa oli ministeriön toimintarakenteen uudistamisen perusteista todettu, että ministeriön alaisen hallinnon ohjaustehtävät eriytettiin ministeriön muista tehtävistä siten, että uusi toimeenpano-osasto vastaa alaisen hallinnon ohjauksesta.

Työministeriön yhden johtajan kanteluun antamassaan ratkaisussa oikeuskansleri päätyi siihen, että ministeriön osastopäällikön virassa aikaisemmin toimineet johtajat olivat organisaatiouudistuksessa säilyttäneet erittelyvirka-asemansa muun muassa sen vuoksi, että kyseiset virkamiehet olivat muutoksessa säilyttäneet päällikkyysasemansa ja siirtyneet tehtävineen ministeriön vastaavien uusien yksiköiden päälliköiksi. Kantelun tehneen johtajan oikeudellisessa asemassa ilmenneet eriävät näkemykset olivat saattaneet osaltaan aiheutua siitä, että työministeriön toimintarakenneuudistusta koskevat talousarvioperustelut olivat ministeriön palveluksessa olleiden osastopäällikkötasoisten virkamiesten ja heidän vastuulla olleiden osastojen asemaa ajatellen pelkistetyt ja niukat. Ministeriön johtajien erittelyvirka-asemalla ei ollut kuitenkaan vaikutusta heidän palkkaustoimivallan määräytymiseen, koska ministeriön johtajat eivät ole valtion virkamieslain 26 §:n 3 momentissa ja virkamiesasetuksen 28 §:ssä mainittuja virkoja. Palkkaustoimivalta on siten työministeriöllä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.